Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Miljøklagenemnda

Advokat Arne Oftedal er oppnevnt av Klima- og miljødepartementet som ny leder i Klagenemnda for miljøinformasjon fra og med 1. januar i år, melder KLD. Arne Oftedal er partner ved Stavangerkontoret i Simonsen Vogt Wiig.  Han overtar etter professor Hans Petter Graver. Klima- og miljødepartementet har det administrative ansvaret for Klagenemnda....