Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Ny leder for klagenemnda for miljøinformasjon

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Advokat Arne Oftedal er oppnevnt av Klima- og miljødepartementet som ny leder i Klagenemnda for miljøinformasjon fra og med 1. januar i år, melder KLD.

Arne Oftedal er partner ved Stavangerkontoret i Simonsen Vogt Wiig.  Han overtar etter professor Hans Petter Graver.

Klima- og miljødepartementet har det administrative ansvaret for Klagenemnda. Den er etablert gjennom miljøinformasjonsloven.

Nemnda behandler klager over avslag på krav om miljøinformasjon fra offentlige og private virksomheter. Miljøinformasjonsloven gir rett til slik informasjon og til å klage avslag inn for nemnda.


 

- Annonse -