Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: miljøpris

Prisen kan gå til personar, verksemder, lag og organisasjonar. Evne og vilje til å yte ein klima- og miljøinnsats ut over det vanlege, er kriterium.