Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: miljøskip

Bevilgningen kan komme som del av regjeringens neste tiltakspakke, som skal stimulere til ny aktivitet i et korona-rammet næringsliv.