Vil du annonsere her banner
Vil du annonsere her banner

Stikkord: miljøstatus

Nettstedet skal tilby offentligheten oppsummert status for alle miljøområder, og fortelle hvordan Norge ligger an i forhold til 23 miljømål.