Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: miljøstatus

Nettstedet skal tilby offentligheten oppsummert status for alle miljøområder, og fortelle hvordan Norge ligger an i forhold til 23 miljømål.