Dette er det nye nettstedet Miljøstatus.no

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

I dag lanseres det nyutviklede nettstedet Miljøstatus.no. Bak oppdateringen – for Miljøstatus har eksistert før også, i en annen form – står Miljødirektoratet og samarbeidende statlige etater.

Det er MD som er ansvarlig redaktør for Miljøstatus.

Hvordan ligger vi an på 23 miljømål?

Nettstedet skal tilby offentligheten oppsummert status for alle miljøområder, og fortelle hvordan Norge ligger an i forhold til 23 miljømål.

– Vi skal omstilles til å bli et lavutslippssamfunn og tilpasse oss klimaendringene. Vi skal ivareta økosystemene og hindre tap av naturmangfold. Vi skal utvikle en sirkulær økonomi der vi gjenbruker ressursene og ikke sprer miljøgifter. Norges 23 miljømål ser utfordringene i sammenheng og utviklingen i et langt perspektiv, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, på MDs sider i dag.


 

- Annonse -