Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: nærings- og fiskeridepartementet

Naturvernarane og Nordic Mining har heilt ulikt syn på kva gruveavfallet inneheld.
– Oljepolitikken skal være her i Olje- og energidepartementet, men eierpolitikken skal være i Næringsdepartementet – der den strengt tatt hører hjemme, sier olje- og energiminister Tina Bru.