Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: namsen

Metallene og slammet kan ha negative effekter på flora og fauna i vassdraget.
Store genetiske endringer på villaksen er påvist i et økende antall lakseelver. Namsen, et av de største laksevassdragene, er nå rammet.