Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Nasjonal rammeplan

NVE kommer heller ikke til å behandle meldinger om etablering av vindkraftverk, blir det opplyst. – Vi har overlevert NVEs vurdering av hvilke områder som er de mest egnede for vindkraft på land til departementet. Departementet har sendt NVEs vurdering på høring. Vi er nå i en mellomfase. I denne...