Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Natur og Ungdom

Gytis Blazevicius, leder i NU og Truls Gulowsen, leder i NVF. De opplever motsatt medlemslojalitet. Foto: Naturvernforbundet.
Natur og Ungdoms leder Gytis Blaževičius mener koronapandemien må ta sin del av skylden for medlemsflukten.
Truls Gulowsen.
Flere av stoffene som Equinor har planer om å slippe ut, er i rød kategori, som hypokloritt og biocidet DBNPA.
Gytis Blazevicius, leder i NU og Truls Gulowsen, leder i NVF. De opplever motsatt medlemslojalitet. Foto: Naturvernforbundet.
Lagmannsretten skal i løpet av våren avgjøre om saken kommer til behandling i EFTA-domstolen.
Gytis Blazevicius, leder i NU og Truls Gulowsen, leder i NVF. De opplever motsatt medlemslojalitet. Foto: Naturvernforbundet.
Mandag leverte Naturvernforbundet og Natur og Ungdom anken i Fjordsøksmålet til Borgarting lagmannsrett.
"Havmiljøet, villfiskressursene og kystnaturen skades av oppdrett. Slik skal det ikke fortsette. "
Staten er uenig med tingretten i at det er gjort en saksbehandlingsfeil.
Onsdag denne uka bestemmer Naturvernforbundet seg for om de skal anke dommen til Borgarting lagmannsrett.
Olaf Halvorsen Rønning og Ellen Marie Hætta Isaksen.
Statsadvokaten i Oslo tiltaler flere samiske ungdommer for å ha protestert mot statens menneskerettighetsbrudd i Fosen-saken. 20 samiske ungdommer og støttespillere fra Natur og Ungdom er tiltalt, og i mars skal alle møte i Oslo tingrett. Bakgrunnen for straffesaken er deres protester i fjor vinter mot Regjeringens manglende oppfølgning av...
Greenpeace og Natur og Ungdom vant mot staten i Oslo tingrett. Tre oljetillatelser er kjent ugyldige. Tillatelsene til feltene Yggdrasil, Breidablikk og Tyrving i Nordsjøen er kjent ugyldige av retten, og miljøorganisasjonene fikk medhold på alle punkter i saken. Natur og Ungdom og Greenpeace vant også fram i forføyningssaken, noe...
Miljøorganisasjonene ble også dømt til å betale statens kostnader på 1,4 millioner.