Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Natur og Ungdom

Aksjonen er en blanding av varslede aksjoner og sivil ulydighet.
Aksjekursen til Nordic Mining steg med 39 prosent i løpet av tirsdag og onsdag 8. og 9. oktober.
"Et stort sjødeponi vil bokstavelig talt ta bunnen ut av fjordøkosystemet",
"De skal utvinne et fargestoff. Dette er ikke av overordnet betydning for samfunnet."
Skal brukes til det som kalles avgangssystemet til Engebøprosjektet.
Naturvernarane og Nordic Mining har heilt ulikt syn på kva gruveavfallet inneheld.
– Det er miljøorganisasjonene som må ta belastningen med å saksøke, men det er mange som lever av Førdefjorden og støtter dette søksmålet og håper at vi vinner fram, sa advokat Amund Noss mandag morgen.
Anklagerne anser denne rettssaken som en videreføring av det tidligere klimasøksmålet.
– Situasjonen er prekær for russiske miljøaktivister som har stått på for klima- og naturvern, for ytringsfrihet og demokrati, sier Pernille Bonnevie Hansen, nestleder i Naturvernforbundet.
Gjøres i påvente av at tre andre klimasaker behandles ferdig.