Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: NHO Reiseliv

13 områder i Norge er av NVE pekt ut som spesielt egnet for vindkraftutbygging. Områdene ligger i alle fylker bortsett fra Oppland, Troms og Akershus. Reaksjonene på planen begynner å komme. Bransje- og interesseorganisasjonen NHO Reiseliv mener etableringen av en nasjonal ramme er bra for helhetlig planlegging, men at vindkraftplanen må...