Kommunikasjonsdirektør Merete Habberstad i NHO Reiseliv. Foto: Per Sollerman.

13 områder i Norge er av NVE pekt ut som spesielt egnet for vindkraftutbygging. Områdene ligger i alle fylker bortsett fra Oppland, Troms og Akershus.

Reaksjonene på planen begynner å komme.

Bransje- og interesseorganisasjonen NHO Reiseliv mener etableringen av en nasjonal ramme er bra for helhetlig planlegging, men at vindkraftplanen må bidra til å ivareta naturområder som har stor betydning for reiselivsnæringen, fastboende og besøkende.

– Naturbasert reiseliv har hatt en mangedobling de senere årene og representerer tusenvis av arbeidsplasser. Vi er bekymret om det viser seg at mye natur kan gå tapt i områder som allerede er viktige, eller som kan ha en fremtidig viktig betydning for norsk reiseliv, sier kommunikasjonsdirektør Merete Habberstad i NHO Reiseliv i en pressemelding.

Forventer stort engasjement

NVEs forslag til vindkraftplan sendes nå på høring.

– Nå må vi se nærmere på alle de foreslåtte områdene sammen med våre medlemsbedrifter, men det fremstår allerede nå tydelig for meg at reiselivet vil bli berørt om nærområdene til nasjonale klenodier som Nordkapp og Sognefjorden skulle bli preget av vindmøller, slik som NVE her foreslår, sier Habberstad.

– Vi forventer stort engasjement mange steder, og vi mener det blir svært viktig at lokale interesser blir lyttet til og tillagt større vekt enn i dagens konsesjonsprosesser, sier kommunikasjonsdirektøren.

Skal sikre naturen for fremtidige generasjoner

NHO Reiseliv har et langsiktig perspektiv, at Norge skal befeste sin posisjon som en av verdens fremste destinasjoner for bærekraftige natur- og kulturopplevelser.

– Villmarkspreget natur er mangelvare, og derfor er det vår jobb å sikre at mest mulig av norsk natur forblir like vakker, spektakulær og levedyktig, slik at den kan nytes av fremtidige generasjoner fastboende og besøkende, sier Habberstad.

Stor næring

NHO Reiseliv opplyser at reiselivsnæringen i Norge sysselsetter over 160.000 årsverk, som er mer enn oljeboring, fiskeoppdrett og landbruk til sammen.

Videre genererer reiselivsansatte 4,3 milliarder kroner i personskatteinntekter til landets kommuner. Det er mer enn hele prosessindustrien og nær tre ganger som mye som skatten fra sjømatnæringen, skriver NHO Reiseliv og viser til rapporten «Reiselivsnæringens verdi», som Menon Economics har laget for dem.


 

- Annonse -