Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Stikkord: nøytrinvoltaisk

Utviklerselskapet Neutrino Energy Group (NEG) kaller det en revolusjonerende teknologi: Man høster en liten mengde kinetisk energi fra nøytrinoer når de går gjennom omgivelsene våre, og denne kinetiske energien blir deretter overført til elektrisitet. Dette er løsningen som aldri slutter å fungere, lover selskapet. Nøytrinoer er usynlige partikler som bombarderer jorden...