Ill.foto: Neutrino Energy Group.

Utviklerselskapet Neutrino Energy Group (NEG) kaller det en revolusjonerende teknologi: Man høster en liten mengde kinetisk energi fra nøytrinoer når de går gjennom omgivelsene våre, og denne kinetiske energien blir deretter overført til elektrisitet.

Dette er løsningen som aldri slutter å fungere, lover selskapet.

Nøytrinoer er usynlige partikler som bombarderer jorden i omtrent like doser gjennom hele dagen. Det er kjerneprosesser i solen som frigjør nøytrinoene. Nøytrinovoltaisk teknologi kan ifølge NEG også ta i bruk den uutnyttede kraften i elektrosmog, som er den elektromagnetiske energien som produseres av menneskeskapte, elektroniske apparater.

NEG lister opp noen nedsider ved vanlige solcellepaneler på våre breddegrader:

  • De er mye mindre effektive om om vinteren enn om sommeren,
  • Solcellepaneler på den nordlige halvkule oppnår topproduksjon kun mellom månedene mai og september,
  • Vanlig vintervær med snø kan fullstendig blokkere energiproduksjonen fra disse enhetene.
  • Avbøtende løsninger, som batterisystemer, kan ha kostnader på over 100.000 kroner

– Uavhengig av årstider

Systemet til Neutrino Energy Group med nøytrinoer fungerer slik, beskrevet av selskapet selv:

«Et metamateriale er sammensatt av lag med syltynt grafen og silikon. Når dette materialet festes til et metallisk underlag og blir truffet av nøytrinoer, vibrerer det. Ettersom både vertikale og horisontale vibrasjoner dannes samtidig, skapes det en resonans som deretter kan konverteres til elektrisk energi. Nøytrinovoltaisk teknologi drives helt uavhengig av årstider eller daglige variasjoner i været. Nøytrinoer slutter aldri å kollidere med jorden, noe som betyr at nøytrinovoltaiske celler til og med fungerer om natten. Nøytrinovoltaiske celler kan skaleres horisontalt på en overflate, for eksempel et tak eller en åsside, akkurat som fotovoltaisk teknologi. De to teknologiene skiller seg imidlertid i den vertikale skalerbarheten. Solceller fungerer kun når ingenting sperrer for solstrålene, noe som betyr at de ikke kan stables på hverandre. Nøytrinovoltaiske celler har imidlertid ikke denne designfeilen, noe som betyr at de kan stables så høyt man bare vil, og cellene nederst produserer akkurat like mye elektrisk kraft som de på toppen.»

Nøytrinodrevne lastebiler?

Nøytrinovoltaisk teknologi fungerer for øyeblikket i laboratoriet, slår selskapet fast, men det jobbes intenst for å utvikle et forbrukerprodukt som kan være nyttig i en rekke bruksområder.

NEG foreslår at til å begynne med kan nøytrinovoltaisk energi brukes til å drive smarttelefoner, bærbare datamaskiner, pacemakere og andre små enheter.

Men framtidsvyene er optimistiske: «Over tid vil det være mulig å skalere opp denne energiteknologien til et nivå der den kan dekke elektriske behov til hvitevarer og andre elektriske enheter i en husholdning. I motsetning til fotovoltaisk teknologi, fungerer nøytrinoenergi selv etter at solen går ned. En verden med nøytrinodrevne lastebiler og industrielt utstyr er derfor ikke så langt unna som vi tror. Nøytrinoer har beveget seg gjennom det uendelige, mørke universet for å komme til oss her på jorden, og det er nå på tide at vi bruker disse spøkelsesaktige partiklene til å lyse opp menneskehetens fremtid», oppfordrer NEG.


- Annonse -