Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Nye Veier

Nye Veier anklages for å ha gjort uopprettelig skade i et naturreservat under bygging av ny E6 utenfor Hamar. Statsforvalteren har politianmeldt saken. Arbeidet er utført av en underentreprenør for det statlige selskapet Nye Veier. Entreprenøren fjernet all vegetasjon og alle røtter da de skulle legge nye spillvannsledninger i våtmarksområdet...
– Anleggsektoren er avgjørende for at Norge skal nå målene fra Parisavtalen (Ingvild Kilen Rørholt, Zero).