Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: økologisk katastrofe

– Verdens ledere har konsekvent mislyktes i å håndtere årsaken til klimaendringene: «overutnyttelse av jorden», uttaler forskerne.
"Fugler er gode miljøindikatorer ... fuglenes tilbakegang tyder på en generell nedgang i naturmangfoldet". (Martin Eggen, BirdLife)