Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: ørn

Ivar Myklerud, MD: "Miljødirektoratet ønsker bedre oversikt over omfanget av fuglekollisjoner i vindparker."
– Å foreslå å skyte havørn, angivelig for å øke ærfuglbestanden, tar debatten til et nytt bunnivå.