Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Stikkord: ornitolog

"Fugler er gode miljøindikatorer ... fuglenes tilbakegang tyder på en generell nedgang i naturmangfoldet". (Martin Eggen, BirdLife)