Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: oslo energy forum

– Jeg ble kroppsvisitert, og hadde barnet mitt sin leke med meg. Denne ble jeg fratatt fordi den kunne lage lyd, sier en av aksjonistene, Mari Nythun Utheim.
Konferansen framstår som en grønn omstillingskonferanse, og er egentlig et grønnvaskingsvindu for det de "grå krefter", fremholder XR.