Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Stikkord: Oslomarka

I 2017 ble det gjennomført en forskriftsendring som gjorde det mulig å bruke elsykkel i utmark, men i Oslo satte markaloven en stopper for det. Men hvis regjeringens forslag går i gjennom, kan det nå bli lovlig også i Oslomarka. – Vi tilrettelegger for at enda flere kan sykle i Marka....