Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Elsykler kan bli lovlig i Oslomarka

En elsykkel defineres som motorisert kjøretøy, og er i utgangspunktet forbudt å bruke i utmark. Men et forslag fra regjeringen kan endre praksisen i Oslomarka.

I 2017 ble det gjennomført en forskriftsendring som gjorde det mulig å bruke elsykkel i utmark, men i Oslo satte markaloven en stopper for det.

Men hvis regjeringens forslag går i gjennom, kan det nå bli lovlig også i Oslomarka.

– Vi tilrettelegger for at enda flere kan sykle i Marka. De som bruker elsykler i Marka i dag, vil nå kunne sykle lovlig. Der sykling kan være et problem, vil kommunene ha mulighet for å innføre begrensinger, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Kommunene skal likevel kunne forby el-sykler i bestemte områder eller på nærmere angitte strekninger eller traséer, ifølge forslaget.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?