Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: OSPAR

Regjeringen har vedtatt å dekke til ubåten (U-864) som ligger på havbunnen utenfor Fedje, og har satt av 30 millioner kroner i statsbudsjettet til dette. Kystverket er faginstans i saken. Miljøvernforbundet hevder at en tildekking er i strid med avfallsforskrift som ble vedtatt i 2008.  Der er kravet at metallisk kvikksølv skal...