Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: pandemi

"Årsaken til smittsomme og dødelige sykdommer som covid-19, aids, sars og ebola er i stor grad menneskers inngrep i naturen."