Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Peter Wessel Zapffe

– Hvis vi skal fortsette å ta for oss av naturen i samme tempo – hvordan vil det da se ut i 2124? Altså om nye 100 år?