Vil du annonsere her banner
Vil du annonsere her banner

Stikkord: petroleumsindustrien

Senteret i Trondheim skal utvikle ny kunnskap og teknologi som kan bidra til betydelige reduksjoner i klimagassutslippene på norsk sokkel, heter det i en pressemelding. I 2016 utgjorde utslippene fra petroleumsvirksomheten om lag en fjerdedel av de samlede norske klimagassutslippene. På det nye forskningssenteret skal man utvikle teknologi og løsninger som...