Vil du annonsere her banner
Vil du annonsere her banner

Trondheim får nytt forskningssenter for lavutslippsteknologi

Forskningssenteret er tilegnet petroleumsvirksomheten, og det er Sintef Energi som har fått oppdraget med etableringen.

Ill.foto: Trondheim (Foto: Wikimedia Commons / Åge Hojem/Trondheim Havn)
- Annonse -

Senteret i Trondheim skal utvikle ny kunnskap og teknologi som kan bidra til betydelige reduksjoner i klimagassutslippene på norsk sokkel, heter det i en pressemelding.

I 2016 utgjorde utslippene fra petroleumsvirksomheten om lag en fjerdedel av de samlede norske klimagassutslippene.

På det nye forskningssenteret skal man utvikle teknologi og løsninger som er nødvendige for å redusere utslippene av klimagasser på norsk sokkel betydelig innen 2030. Målet er å utdanne 18 doktorgrads- og postdoktorstipendiater og mer enn 30 masterstudenter.

Sintef, Sintef Ocean, NTNU samt flere utenlandske forskningsorganisasjoner deltar som forskningspartnere. Finansieringen kommer dels fra bransjen selv, gjennom oljeselskaper og leverandørbedrifter, dels fra Olje- og energidepartementet som bevilger 15 millioner kroner.

– Når arbeidet kommer i gang vil samarbeid være nøkkelen til suksess. Når vi forener innsatsen til akademia, leverandørindustrien og oljeselskapene, har vi gode forutsetninger for å lykkes. Vi trenger høy vitenskapelig kvalitet, men også brukerpartnere fra industrien som er villig til å teste teknologien og ta den i bruk. Det er først når vi går fra forskning til forretning at vi oppnår konkrete resultater i form av lavere utslipp, sier olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg.

En av oppgavene blir å arbeide for økt effektivitet og nytt design av turbiner og forbrenningsteknologi med CO2-fritt drivstoff. Dette på bakgrunn av at litt over 80 prosent av CO2-utslippene fra petroleumsvirksomheten kommer fra turbiner.

Man skal også finne ut hvordan man kan redusere kostnadene for elektrifisering. I tillegg kan fornybar energi i form av brenselceller bli et viktig bidrag i offshore energiproduksjon. Senteret skal derfor se på energisystemer og digitale løsninger for dette, samt redusert energiforbruk i drift av reservoarer, brønner og installasjoner, heter det i pressemeldingen.


 

- Annonse -