Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Trondheim får nytt forskningssenter for lavutslippsteknologi

Forskningssenteret er tilegnet petroleumsvirksomheten, og det er Sintef Energi som har fått oppdraget med etableringen.

Ill.foto: Trondheim (Foto: Wikimedia Commons / Åge Hojem/Trondheim Havn)

Senteret i Trondheim skal utvikle ny kunnskap og teknologi som kan bidra til betydelige reduksjoner i klimagassutslippene på norsk sokkel, heter det i en pressemelding.

I 2016 utgjorde utslippene fra petroleumsvirksomheten om lag en fjerdedel av de samlede norske klimagassutslippene.

På det nye forskningssenteret skal man utvikle teknologi og løsninger som er nødvendige for å redusere utslippene av klimagasser på norsk sokkel betydelig innen 2030. Målet er å utdanne 18 doktorgrads- og postdoktorstipendiater og mer enn 30 masterstudenter.

Sintef, Sintef Ocean, NTNU samt flere utenlandske forskningsorganisasjoner deltar som forskningspartnere. Finansieringen kommer dels fra bransjen selv, gjennom oljeselskaper og leverandørbedrifter, dels fra Olje- og energidepartementet som bevilger 15 millioner kroner.

– Når arbeidet kommer i gang vil samarbeid være nøkkelen til suksess. Når vi forener innsatsen til akademia, leverandørindustrien og oljeselskapene, har vi gode forutsetninger for å lykkes. Vi trenger høy vitenskapelig kvalitet, men også brukerpartnere fra industrien som er villig til å teste teknologien og ta den i bruk. Det er først når vi går fra forskning til forretning at vi oppnår konkrete resultater i form av lavere utslipp, sier olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg.

En av oppgavene blir å arbeide for økt effektivitet og nytt design av turbiner og forbrenningsteknologi med CO2-fritt drivstoff. Dette på bakgrunn av at litt over 80 prosent av CO2-utslippene fra petroleumsvirksomheten kommer fra turbiner.

Man skal også finne ut hvordan man kan redusere kostnadene for elektrifisering. I tillegg kan fornybar energi i form av brenselceller bli et viktig bidrag i offshore energiproduksjon. Senteret skal derfor se på energisystemer og digitale løsninger for dette, samt redusert energiforbruk i drift av reservoarer, brønner og installasjoner, heter det i pressemeldingen.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?