Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: plastkrise

Wagner, NTNU. Plast.
Minst 4200 plastkjemikalier, rundt 26 prosent, utgjør en fare for helsa og/eller miljøet.