Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: Ptil

Petroleumstilsynet betegnet brannen på LNG-anlegget på Melkøya som «én av de mest alvorlige hendelsene i norsk petroleumshistorie».