Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: ressusrsbruk

Råmaterialet har blitt prosessert til mindre plastbiter som deretter har blitt smeltet om til komponenter til kontorstoler – helt uten andre tilsetningsstoffer.
Regjeringen og den norske matbransjen er enige om dette målet, og partene har signert en formell avtale. Avtalen ble underskrevet 23. juni av klima- og miljøminister Vidar Helgesen, barne- og likestillingsminister Solveig Horne, statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet, statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet og statssekretær...