Matsvinnet i Norge skal halveres innen 2030

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Regjeringen og den norske matbransjen er enige om dette målet, og partene har signert en formell avtale.

Avtalen ble underskrevet 23. juni av klima- og miljøminister Vidar Helgesen, barne- og likestillingsminister Solveig Horne, statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet, statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet og statssekretær Frode Hestnes i Helse- og omsorgsdepartementet, HOD

Fra matbransjen undertegnet Dagligvarehandelens Miljøforum, Dagligvareleverandørenes forening, NHO Hovedorganisasjonen, NHO Mat og Drikke, NHO Reiseliv, NHO Service, , Norges Bondelag, Norges Fiskarlag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Sjømat Norge, Virke Hovedorganisasjonen (Virke Dagligvare, Virke KBS, Virke Reise, Virke Service)


 

- Annonse -