Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: RSF

I en årlig indeks om pressefrihet i verden går det fram at forholdene blir verre år for år. I dag er det Verdensdagen for den frie presse, og det er Reportere Uten Grenser som lager indeksen. Land der journalister lever under gode forhold og kan utøve yrket fritt og uavhengig,...