Utsnitt av kartet over pressefrihet. Ill.: RSF.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

I en årlig indeks om pressefrihet i verden går det fram at forholdene blir verre år for år. I dag er det Verdensdagen for den frie presse, og det er Reportere Uten Grenser som lager indeksen.

Land der journalister lever under gode forhold og kan utøve yrket fritt og uavhengig, kommer i den beste klassen (lysest farge på kartet), men i disse landene bor altså bare 9% av jordas befolkning. Norge topper listen, med 7,82 poeng, knapt foran Finland og Sverige.

Hele 74% av verdens befolkning bor i land der presseforholdene er ansett som vanskelige eller svært alvorlige, og der friheten til å informere er kraftig undertrykt. Dette gjelder ikke bare land som Kina, Russland og Saudi-Arabia, men også demokratier som Mexico og India.

Dersom man inkluderer en tredje kategori – land der pressesituasjonen er ansett som problematisk – utgjør andelen 91%.

– Ingen av menneskehetens store problemer – om det er global oppvarming, korrupsjon eller likestilling mellom kjønnene – kan løses uten informasjon som er rapportert fritt og uavhengig, eller med andre ord, uten kvalitetsjournalistikk, sier generalsekretær i RSF (Reportere Uten Grenser), Christophe Deloire. 

– Situasjonen er dypt bekymringsfull for journalister, og framfor alt for alle mennesker som er fratatt sin rett til informasjon.

Totalindeksen for global pressefrihet har gått ned med 11% i løpet av de fem siste årene. De fem landene som er aller dårligst på pressefrihet er Vietnam, Kina, Eritrea, Nord-Korea – og på helt bunn – Turkmenistan.

Trass i de dårlige tilstandene er det noen land som gjør framskritt. Etiopia (100 millioner innbyggere) har klatret fra plass 150 til 110, og Malaysia (31,6 millioner innbyggere) gikk opp fra plass 145 til 123.


- Annonse -