Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: rydde

Tross pandemien gjennomførte ryddemiljøet over 4 100 ryddeaksjoner og fjernet over 1 400 tonn søppel i fjor.
Innsatsen virker og mengden forsøpling har blitt sterkt redusert i flere områder, men forsøplingspresset er økende.