Foto: Bo Eide / MD.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Miljødirektoratet gir tilskudd til 40 prosjekter som skal forebygge og redusere marin forsøpling. Direktoratet fikk inn 90 søknader som totalt utgjorde omtrent 160 millioner.

– Plastforurensing er en alvorlig trussel mot livet i havet. Derfor jobber regjeringen både nasjonalt og internasjonalt for å hindre at plast ender som søppel i naturen og i havet. Der det likevel skjer, må vi rydde. Hvert år bruker mange av sin fritid til å rydde plast og søppel langs norske strender. Regjeringen støtter med glede opp om den imponerende frivillige innsatsen som mange legger ned i de årlige strandryddingene, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

De 60 millionene som er bevilget nå, følges av ytterligere 10 millioner kroner om kort tid, opplyser MD.

Selv om ryddingen har fjernet mye søppel, er problemet med plastforsøpling økende, ifølge direktoratet.

– Den store innsatsen som blir lagt ned av enkeltpersoner og organisasjoner har bidratt til å fjerne store mengder avfall langs kysten og vassdragene. Erfaringer viser at innsatsen virker og mengden forsøpling har blitt sterkt redusert i flere områder, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

For å sikre god koordinering mellom de ulike aksjonene skal årets mottakere registrere oppryddingen i portalen Rydde. Der spres også infomasjon om hvor avfallet kommer fra, og hvordan man kan hindre at avfall havner i havet.

Miljødirektoratet understreker at det er viktig å følge helsemyndighetenes restriksjoner og anbefalinger når det gjelder smittevern, når prosjektene gjennomføres.

Miljødirektoratet jobber med en rekke tiltak for å hindre ny plastforsøpling. Noen eksempler er tilskuddsordningen for innlevering og behandling av kasserte fritidsbåter, oppfølging av avfallsplaner i havner, innføring av avfallsgebyr ved anløp i havn, innføring av produsentansvar og forbud mot enkelte engangsprodukter og emballasje i plast med mer.


- Annonse -