Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: SDG Index

Rapporten SDG Index and Dashboards (SDG står for Sustainable Development Goals) er helt fersk.  Hovedindeksen samler opp resultatene fra de 17 delområdene som omfatter ulike samfunnsforhold. Helse, utdanning, miljø, likestilling, fred, klima, innovasjon og infrastruktur er noen av feltene som er målt. Hele rapporten kan du laste ned her. Dette er...