Rapporten SDG Index and Dashboards (SDG står for Sustainable Development Goals) er helt fersk. 

Hovedindeksen samler opp resultatene fra de 17 delområdene som omfatter ulike samfunnsforhold. Helse, utdanning, miljø, likestilling, fred, klima, innovasjon og infrastruktur er noen av feltene som er målt. Hele rapporten kan du laste ned her.

Dette er topp 10-listen (100 er maks score):

  1. Sverige (85,6)
  2. Danmark (84,2)
  3. Finland (84,0)
  4. Norge (83,9)
  5. Tsjekkia (81,9)
  6. Tyskland (81,7)
  7. Østerrike (81,4)
  8. Sveits (81,2)
  9. Slovenia (80,5)
  10. Frankrike (80,3)

De tre nederste landene er Den Sentralafrikanske Republikk (36,7), Tsjad (41,5) og Kongo (42,7).

Norge får trekk på miljøområder

Norge scorer høyt (positivt) på indeksene for fattigdom, helse, utdanningskvalitet, ren og billig energi, arbeidsforhold og økonomisk vekst, industriell innovasjon og infrastruktur, ulikhetsreduksjon, og samarbeid om måloppnåelse.

I rapporten kommer Norge dårligere ut flere miljøområder. Dette gjelder CO2-utslipp, elektronisk avfall (høyt nivå pr innbygger), avfallsresirkulering, svoveldioksidutslipp fra import, nitrogenhåndtering og fotavtrykk, vannkvalitet knyttet til fiskerinæringen og tap av artsmangfold.

Overvekt i befolkningen og våpeneksport er to andre områder der Norge får trekk.


 

- Annonse -