Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: småkraftverk

I anleggsperioden er faren for forstyrrelser størst, men i driftsfasen som følger etterpå blir arealer som tidligere har vært uforstyrret mindre attraktive for beitende villrein. Forskningsprosjektet "Vann-Rein" har blitt utført ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo, og er finansiert av NVE. Det er NVE som i dag legger fram...