Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: SO2

Det er første gang på flere år at de nasjonale grenseverdiene for disse utslippene ble overholdt. Lokalt var det flere overskridelser.