Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Stikkord: Solhjell

– Landarealene og bruken av dem er ekstremt viktig i forhold til å nå klimamålene, sa direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro, under lanseringen av den nye rapporten fra FNs klimapanel. Hovedfunnene i rapporten - benevnt FNs klimapanels spesialrapport om klimaendringer og landarealer - gir god grunn til bekymring. Menneskers utnyttelse av...