Vil du annonsere her banner
Vil du annonsere her banner

Stikkord: sunoco

Oljeselskaper er anklaget for å introdusere og promotere fossile brenselprodukter som de visste var en trussel mot verdens klima.