Equinor.
Bildet er fra en tidligere markering mot Equinor. Foto: Equinorout.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Generalforsamlingen får denne gangen besøk av personer som er «rammet av Equinors fossile prosjekter i Canada, Argentina, og Storbritannia».

Noen av personene som kommer har aksjer og talerett, og kommer til Norge for å tale inne på generalforsamlingen i Stavanger, varsler Greenpeace i en pressemelding.

De kritiske røstene har latt seg høre på Equinors generalforsamlinger mange ganger opp gjennom de siste årene. 2024 blir intet unntak.

Vil ha bærekraftkompetanse inn i styret

I et aksjonærforslag til generalforsamlingen i år har Greenpeace og WWF Verdens naturfond anbefalt at “valgkomiteen i Equinor ASA skal fremme kandidater til fremtidige styreutnevnelser som sikrer en styresammensetning som tilsvarer at minst 50 prosent av medlemmene i styret har god omstillings- og bærekraftskompetanse.”

I forkant av generalforsamlingen tirsdag blir det holdt markeringer både i Oslo og Stavanger. Mandag arrangerer Greenpeace en demonstrasjon utenfor Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i Oslo, der de oppfordrer regjeringen til å stemme for forslaget og rette søkelyset mot det de kaller «Equinors klimaødeleggende prosjekter.»

Pressetalsperson for Equinor, leting og produksjon internasjonalt, Ola Morten Aanestad, sier i en epost til Naturpress at selskapet er glad for støtten til sine prosjekter, både i Norge og internasjonalt, men har respekt  for at det er ulike syn på dette.

– Vi synes det er bra med en levende debatt om energi og klima, uttaler Aanestad.

Les hele tilsvaret fra Equinor lenger ned i saken.

Søkelys på utenlandsprosjektene

Før generalforsamlingen starter tirsdag blir det holdt en markering utenfor Equinors hovedkontor på Forus i Stavanger. Der er kravet stans i nye olje- og gassprosjekter.

De internasjonale aktivistene vil være til stede begge steder, og de representerer kampanjer som jobber mot Equinors fossile prosjekter i Canada, Argentina og Storbritannia. De kommer til Equinors generalforsamling for å rette søkelyset mot Equinors kontroversielle utenlandsprosjekter og den lokale motstanden mot disse, heter det i meldingen.

LES OGSÅ (saken fortsetter under)

Kjemper mot Equinors fossile ekspansjon

Blant de tilreisende, og som er motstandere av Equinors aktiviteter utenfor Norges grenser, er disse:

● Skotske Lauren MacDonald fra Stop Rosebank-kampanjen. Hennes innlegg på fjorårets generalforsamling har blitt sett mer enn 4 millioner ganger, ifølge Greenpeace.

● Andrea Sanchez og Natalia Kennerley fra Shetlandsøyene, det nærmeste lokalsamfunnet til Rosebank-feltet.

● Juliana Orihuela fra Argentina, del av grasrotbevegelsen #Atlanticazo mot Equinors offshore oljeleting i Argentina-havet.

● Kassie Drodge og Jude Cutler fra Newfoundland og Labrador i Canada, der Equinor ønsker å åpne oljefeltet Bay du Nord. Jude Cutler er Mik’maq, en av urfolksgruppene som vil bli direkte påvirket av Bay du Nord.

Kampanjene de representerer er del av den globale Equinor Out-koalisjonen, som ble lansert under COP27 i Egypt. Koalisjonen samler miljø- og sivilorganisasjoner på tvers av Norge, Storbritannia, Canada, Argentina, Brasil og Tanzania som kjemper mot Equinors fossile ekspansjon, heter det i meldingen.

«Stor lokal motstand»

Protestene mot Equinors operasjoner i Storbritannia, Canada og Argentina har litt ulik begrunnelse. Om Rosebank-feltet nordvest for Shetlandsøyene går kritikken blant annet ut på omfanget av utslippene fra forbrenningen av oljen og gassen. De sammenlignes med de samlede årlige utslippene fra verdens 28 lavinntektsland, og Rosebank-relaterte utslipp vil være høyere enn disse.

Bay du Nord i Canada beskrives som et svært risikabelt oljeprosjekt, siden det ligger i et sårbårt havområde der det blant annet finnes viktige hvalbestander. Et eventuelt oljesøl vil kunne få katastrofale konsekvenser for marint liv, heter det.

Oljeletingen i Argentinahavet skal skje i et område der hundrevis av arter, blant annet hvaler, delfiner og pingviner, lever, påpeker Greenpeace: «Boringen vil foregå på 4000 meters dyp, der to havstrømmer møtes. Værforholdene på borestedet øker risikoen for ulykker, og prosjektet møter stor motstand lokalt», skriver organisasjonen.

Equinor: – Bra med levende debatt

Her er Equinors tilsvar på kampanjen som er annonsert i denne artikkelen:

«Vi er glade for støtten til våre prosjekter, både i Norge og internasjonalt, men har respekt  for at det er ulike syn på dette. Vi synes det er bra med en levende debatt om energi og klima.

Equinor jobber for en balansert energiomstilling, der vi leverer på klimaambisjonene samtidig som vi bidrar til sikker energiforsyning.

Så lenge verden har behov for olje og gass, spiller det en rolle hvem som produserer den og hvordan den produseres. Gitt den siste tidens geopolitiske utfordringer, tror vi det er viktig at demokratier fortsetter å utvikle sine energiressurser.»


- Annonse -