Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Stikkord: sykehus

Det viser en landsomfattende tilsynsaksjon i regi av Fylkesmannen og Miljødirektoratet. 22 sykehus og 35 laboratorier i 12 fylker ble kontrollert. Det ble avdekket avvik hos 77% av virksomhetene, og det ble gitt 55 anmerkninger, men ingen av avvikene blir karakterisert som alvorlige brudd på regelverket. Tilsynet sjekket at virksomhetene hadde...