Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Stikkord: The Planet of the Humans

Truls Gulowsen: "Den har noen relevante poeng, men bommer dessverre grovt på utdatert faktagrunnlag og drøye utelatelser.2
Det er en dyp bekymring for klimaet som gjør at Gibbs og Moore lager denne filmen. De løper ikke fossilindustriens ærend. De er heller ikke sponset av sterke kapitalinteresser, slik mange i miljøbevegelsen er, skriver Jens Måge blant annet i denne teksten.