Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Stikkord: The Right Livelihood Award

"De mobiliserer aktivt lokalsamfunnene i å kreve sine rettigheter, ved å være endringsagenter der myndighetene kommer til kort."