Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: ullevål sykehus

Ullevål sykehus.
"Ullevål-saken har ligget som en verkebyll over Oslo i flere år. Diagnosen er mangesidig. En grønn resept tilsier at hele planen revideres ut fra et natur-, klima- og miljøhensyn".