søndag, september 24, 2023
- Annonse -Ledige stillinger

Stikkord: Under2

Akershus fylkeskommune sluttet seg som første norske region til Under2 12. september, på klimamøtet i San Francisco i California. Under2 koalisjonen skal blant annet utvikle samarbeid for å styrke politikkutforming og gjennomslagskraft, utveksle erfaringer og sette fokus på utfordringer slik at målene i Parisavtalen kan oppnås. Det var California sammen med den tyske...