Fra generalforsamlingen i Under2 i 2018 (Foto: The Climate Group).
- Annonse -

Akershus fylkeskommune sluttet seg som første norske region til Under2 12. september, på klimamøtet i San Francisco i California.

Under2 koalisjonen skal blant annet utvikle samarbeid for å styrke politikkutforming og gjennomslagskraft, utveksle erfaringer og sette fokus på utfordringer slik at målene i Parisavtalen kan oppnås.

Det var California sammen med den tyske delstaten Baden-Würtenberg som i 2015 opprettet initiativet. Under2 samler regioner og byer til et klimasamarbeid, og er støttet av nasjonalstater som vil jobbe sammen på lokalt og regionalt nivå for å redusere klimautslippene med minst 80 prosent fra 1990 nivå frem til 2050.

Representerer neste halve verdensøkonomien

I skrivende stund er det 222 medlemmer i koalisjonen, og de representerer over 43 % av den globale økonomien, og 1,3 milliarder mennesker.

Tyskland, Danmark og Norge er blant landene som aktivt støtter Under2, og under klimamøtet i California i september bevilget den norske regjeringen ved Klima- og miljødepartementet 50 millioner kroner til arbeidet.

Fra Norden er det hittil bare Jämtland og Härjedalen i Sverige som er tilsluttet Under2, før Akershus kom til. I Europa er det Frankrike og Tyskland som er best representert, med åtte tilmeldte regioner hver.

Høye utslipp i Norge

I Norge var det gjennomsnittlige CO2-utslippet pr innbygger 8,6 tonn i året. I USA er utslippet 16,8 tonn pr innbygger, mens gjennomsnittet for verdensborgeren er 4,8 tonn. To afrikanske land, Burundi og Somalia, har de desidert laveste CO2-utslippene pr innbygger, bare 0,04 tonn i året.


 

- Annonse -