Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: universitetet i sørøst-norge

Master of Sustainability Management (master i bærekraftsledelse) er lagt ut for søking, med oppstart høsten 2021. Studiet er tverrfaglig.