USN tilbyr ny masterutdanning i bærekraftsledelse

– I denne masteren er ledelse selve kjernen, men med fokus på bærekraftsmålene, sier professor Gudrun Helgadottir, programkoordinator for den nye masteren ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Master of Sustainability Management (master i bærekraftsledelse) er lagt ut for søking, med oppstart høsten 2021. Studiet er tverrfaglig, og lærested er Bø i Telemark.

Ifølge Helgadottir skal master i bærekraftsledelse gjøre studentene i stand til å legge planer, og sette i gang og lede prosesser for bærekraftig drift og utvikling.

– FNs bærekraftsmål danner allerede et grunnlag for bred verdiskaping i bedrifter, institusjoner og organisasjoner. Fagfeltet økonomi og ledelse må være banebryter i arbeidet med å realisere visjoner og mål, sier hun i en melding fra USN.

Finanssektoren, og ikke minst forsikringsbransjen har systematisert arbeidet med bærekraft, påpeker hun. Helgadottir tror de som velger å ta den nye masteren i bærekraftsledelse vil få mange spennende jobber å velge mellom, når stadig flere bedrifter og organisasjoner skal ansette sine egne ledere innen bærekraft.

— Jeg tror disse vil bli attraktive på arbeidsmarkedet nasjonalt og internasjonalt. Vi står i en global krise som krever innovative og kreative løsninger, og trenger ledere som har en bred forståelse for situasjonen som vi befinner oss i.

Masteren gir også muligheter for opptak til ph.d.- studier og forskerkarriere.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?